Διδάσκοντας στην Δεξιότητα την Φυσική Καλλιέργεια

Μεγέθυνση γραμματοσειράς:

Διδάσκοντας στην Δεξιότητα την Φυσική Καλλιέργεια με τον Παναγιώτη Μανίκη σε οικολογικές δράσεις, ημερίδες και αναδασώσεις με την μέθοδο της σποράς σβόλων λάσπης με σπόρους.