Τι παρέχουμε στον Όμιλο

Μεγέθυνση γραμματοσειράς:
 1. Υποδοχή
 2. Επανένταξη στο  Κοινωνικό Περιβάλλον
 3. Διεθνής Συνεργασία με Κοινωνικούς & Πολιτιστικούς Φορείς
 4. Διασφάλιση Ίσων Ευκαιριών
 5. Διατήρηση Πνευματικής Υγείας
 6. Κοινωνική Υπηρεσία
 7. Παροχές Φροντίδας –Συμπληρωματικές Θεραπείες
 8. Φυσιοθεραπεία
 9. Εργοθεραπεία
 10. Ρεφλεξολογία
 11. Διαρκής Ενημέρωση - Πληροφόρηση
 12. Επιμορφωτικά Σεμινάρια
 13. Εκπαίδευση Ενηλίκων-Δια βίου μάθηση
 14. Εκπαίδευση Κατασκευής & Υποστήριξης Ιστοσελίδων
 15. Εκπαίδευση Κατασκευής & Συντήρισης Social Media
 16. Εκπαίδευση Γραφιστικών Εργασιών
 17. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ενηλίκων
 18. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για ΑΜΕΑ
 19. Οργανωμένες Ψυχαγωγικές Εκδρομές
 20. Θεραπευτικό Τουρισμό
 21. Συντροφικό Καφενείο
 22. Κοινωνικό Εστιατόριο
 23. Εθελοντικές Δράσεις
 24. Βιβλιοθήκη- Αναγνωστήριο
 25. Προστατευόμενα Εργαστήρια
 26. Ομάδες Δημιουργικής  Απασχόλησης Ενήλικων
 27. Ομάδες Δημιουργικής  Απασχόλησης ΑΜΕΑ
 28. Κοινωνικό Φροντιστήριο